Zápisnica z Valného zhromaždenia 22.11.2018

PRIPRAVUJEME