Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Vnútroblok SLÁVIA, budete potrebovať nasledovné formuláre:

ĎAKUJEME, za Vaše príspevky a priazeň pri darovaní 2% z Vaších daní z predchádzajúci rok 2018. 

V minulom roku sme Vaše dane využili na obnovu a opravu, novú zeleň, zelený pás vo vyvýšených záhonoch na organizáciu MDD pre deti a kopec iného použité v Našom Vnútrobloku Slávia. 

Dvor sa každý rok snažíme zveľaďovať, zlepšovať vzťahy susedov, zväčšovať pomer zelene novou výsadbou. Tento rok plánujeme vytvoriť komunitnú záhradku vo vyvýšených záhonoch, zväčšiť lúčku z poľných kvetov, ktorej sa v testovacom páse darilo veľmi dobre. Plánujeme osadiť nové dve lavičky, predbežne máme odsúhlasené napojenie dažďových zvodov na zberné nádoby na zachytávanie dažďovej vody a pracujeme pomaly na príprave obrasteného kontajnerového stojiska so zelenou strechou. Uvažujeme a hľadáme možnosti na umiestnenie úľu na streche pre mestské včely. Robíme to pre nás, robíme to aby sme si VYTVORILI LEPŠÍ PRIESTOR PRE ŽIVOT.


(dobrovoľníci, ktorí pomáhali vo Vnútrobloku SLÁVIA min. 40 hodín v roku 2019 nám môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nás potvrdenie)

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Vnútroblok SLÁVIA, budete potrebovať nasledovné formuláre 

 
ODKAZ NA VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2% a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE:
www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=14607