Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Vnútroblok SLÁVIA, budete potrebovať nasledovné formuláre:

ĎAKUJEME, za Vaše príspevky a priazeň, v minulom roku sme Vaše dane využili na obnovu a opravu Nášho vnútrobloku, vysadili sme novú zeleň, stromy, nové trávniky.
 
V tomto roku máme v pláne vysadiť ďalšiu zeleň, kvety, osadiť vyvýšené záhony a pracujeme na príprave ZELENÉHO kontajnerového stojiska.
 
Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Vnútroblok SLÁVIA, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Vnútroblok SLÁVIA min. 40 hodín v roku 2019 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):
 
ODKAZ NA VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2% a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE:
www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=14607