Stav pred vybudovaním ihriska 2011

Stav pred vybudovaním ihriska 2011