Občianske zruženie bolo založené v úmysle zmeny k lepšiemu vnútrobloku, ktorý roky chátral, bol plný odpadkov, špiny, neporiadku.
 
Podieľajme sa spoločne na premene nášho dvora, prispievate na krajší pohľad z Vášho okna, na to, aby sa mali kde hrať Vaše deti, aby ste si mali kde posedieť po pracovnom dni, zoznámili so susedmi, či prešli sa po dvore, keď si užívate zaslúžený dôchodok. Boli sme skládka odpadu, stredisko prehliadok kontajnerov pre ľudí bez domova, či stretávanie drogovo závislích.
Dvor sa mení, máme ho všetci v rukách, preto sa o neho starajme, zmeňme ho spoločne !!! Pridajte sa k nám nielen príspevkom, ale aj na spoločných brigádach, stretnutiach...
 

VYTVORME SI KRAJŠÍ PRIESTOR PRE ŽIVOT

 

Nižšie sú uvedené výšky príspevkov, ktoré sú odsúhlasené valným zhromaždením, prihláška a postup ako sa k nám pridať. 

Príspevky členov sú kumulované a použité výhradne na zveľadovanie vnútrobloku, prevádzku brán, opravy, na zeleň. Údržbu si vykonávame svojpomocne na brigádach a individuálne. 

UPRATOVANIE A ÚDRŽBA NIE JE platená externej firme, takže vizitka čistoty je len nás obyvateľov a odhodený ohorok z cigarety, papier, plastovú fľašu a iné, musí upratať len niekto z nás.

Prihláška za člena na stiahnutie: OZ_VBS_prihlaska_za_clena__editovatelna.pdf (738540) - (prihláška sa dá vyplniť po otvorení súboru)

Vyplnenú prihlášku, prosíme zašlite nascanovanú na mail vnutroblokslavia@gmail.com

Uhradením členského príspevku Vám vyhotovíme kartičku a DEK kľúče podľa Vašej požiadavky a pri odovzdaní DEK kľúča prosíme odovzdajte aj prihlášku.

 

Členský príspevok sa hradí raz ročne na obdobie od 1.4. do 31.3. nasledujúceho roka:

- Číslo účtu: 2923845203/1100 Tatra banka 

IBAN: SK87 1100 0000 0029 2384 5203

- Variabilný symbol: 2023
- Poznámka: uveďte Vaše priezvisko, ulicu a číslo domu, číslo bytu

 

Členské:
a) základné členské – 20,- EUR (ak nemáte záujem o vstup auta do dvora)
b) základné členské so vstupom pre jedno auto – 70
,- EUR * (ak máte záujem aj o vstup auta do dvora, toto členské je už vrátane základného členského)

c) vstup pre každé ďalšie auto – 400,- EUR * (ak máte uhradené členské písm. b) a chcete aj vstup pre druhé vozidlo)

d) vstup s autom pre podnikateľský subjekt s časovým obmedzením – 200,- EUR (obmedzený vstup bol odsúhlasený na valnom zhromaždení 28.11.2011 na 12 hodín počas dňa)

(*zmena výšky príspevkov bola odsúhlasená na náhradnom Valnom zhromaždení dňa 14.12.2017)

V prípade, že platíte základné členské (20,- EUR / byt) spoločne za celý dom z fondu opráv, nezabudnite pri hromadnej platbe uviesť v poznámke ulicu a číslo domu, ktorého sa daná platba týka. A pri doplatení členského so vstupom auta do dvora, odpočítajte prosím tento základný členský poplatok a uhraďte len zvyšných 50,- EUR (70 
– 20 = 50,- EUR), 

ev. pri 2 autách 450,- EUR (70 – 20 + 400 = 450,- EUR)

Vydanie nových DEK klúčov pre vchod do dvora a vjazd vozidiel :

DEK kľúč od brány pre vjazd auta je vo výške           5,- EUR/ks

DEK kľúč len na bráničky je vo výške                       4,80 EUR/ks

Na základe úhrady Vám bude predĺžený vjazd do dvora pre autá na veľkú bránu.

Platbu je možné vykonať len bankovým prevodom vzhľadom na lepšiu identifikáciu platby.

Ak je vjazd pre jedno auto, je nárok len na 1 čip pre autá, čipov na bráničky môžete mať ľubovoľný počet podľa potreby.

Princíp parkovania vo dvore je: "Kto prvý príde, ten prvý zaparkuje", parkovanie nie je možné mať vyhradené na konkrétne miesto z dôvodu, že vo vnútrobloku je cca 250 bytov a chceme umožniť vjazd každému majiteľovi bytu, tak aby sme vnútroblok využívali všetci. A však za predpokladu, že členovia dodržiiavajú pravidlá pre vjazd do dvora.

Čipy pre autá sú aktívne po dobu členského príspevku a neuhradením členského na prislušný rok budú deaktivované.

Aktuálne správy, informácie uverejňujeme na našej stránke a tiež na FACEBOOKU 
www.facebook.com/VnutroblokSlavia