Dokončenie kopčeka večer október 2015

Dokončenie kopčeka večer október 2015