Registrácie členov 2011, vďaka ním sme mohli dvor uzavrieť a začať meniť dvor

Registrácie členov 2011, vďaka ním sme mohli dvor uzavrieť a začať meniť dvor