Členské na rok 2012

22.03.2012 22:00

Vážený clen, vážená clenka,


valné zhromaždenie na stretnutí 28. 11. 2011 odsúhlasilo výšku clenských poplatkov na rok 2012
platných od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2013 nasledovne:


Základný členský poplatok pre obyvateľov vnútrobloku a pre nebytové priestory vo vnútrobloku ....................20,- EUR
Základný členský poplatok pre obyvateľov vnútrobloku a povolenie pre vstup auta do vnútrobloku .................50,- EUR
Povolenie pre vstup druhého a dalšieho auta do vnútrobloku pre jeho obyvatelov ......................................á 100,- EUR
Povolenie pre vstup 1 auta do dvora pre podnikatelas prevádzkou vo vnútrobloku s obmedzeným casom
na maximálne 12 hodín pocas dna ........................................................................................................200,- EUR

Ak máte záujem o predlženie členstva aj na rok 2012 alebo sa chcete stať členom,
úhradu vášho clenského príspevku treba uskutocniť do 31. 3. 2012 na císlo úctu: 2923845203/1100.
Do poznámky, prosím, napíšte: Vaše priezvisko, ulicu a císlo domu.
Táto poznámka je dôležitá pre identifikáciu a správne priradenie platby.

V prípade, ak ste zmenili evidenčné číslo Vášho vozidla, pošlite nám prosím Vás túto informáciu na e-mail:
vnutroblokslavia@gmail.com

Na základe priradenej platby budeme vystavovať parkovacie kartičky pre vjazd do nášho vnútrobloku
a následne Vám ich odovzdáme prostredníctvom nášho zástupcu pre Váš vchod.

Ďakujeme.

OZ Vnútroblok Slávia