DVORNÉ NOVINKY

22.03.2012 22:00

Vážení clenovia a obyvatelia vnútrobloku,
radi by sme Vás, aspon takto strucne, informovali o cinnosti a plánoch vášho obcianskeho združenia Vnútroblok Slávia.
1. Brány
Štatutári obcianskeho združenia na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia z 28. 11. 2011, uzatvorili zmluvu o dielo so spolocnostou
ROSTACO na výrobu brán. Brána bude po jej osadení 1 mesiac otvorená. Pocas tohto obdobia doladíme montáž elektromotora
pre otváranie brány na autá, otváranie brán pre peších, postup a možnost získania DEK klúcov,... O montáži brán Vás budeme urcite
informovat.
2. Upratovanie dvora
Dna 3. 3. 2012 sa 7 našich susedov rozhodlo upratat okolo smetných kontajnerov a najväcší neporiadok na trávnikoch. Taktiež
zlikvidovali velkorozmerný odpad, ktorý sa opät objavil na našom dvore. Týmto im velmi pekne dakujeme za ich spontánnu akciu a
veríme, že aj ostatní naši susedia budú aktívni a obcas zoberú lopatu a metlu do ruky a poupratujú pri smetiakoch.
3. Projekt „Zelené oázy 2012“
Chceli by sme sa Vám pochválit, že sa naše obcianske združenie dostalo do 2. kola projektu „Zelené oázy 2012“ Nadácie Ekopolis.
Dakujeme týmto našej susedke, ktorá aktívne tieto projekty vyhladáva a zapája nás do nich. Už teraz pripravuje další projekt, do
ktorého by sme sa radi zapojili.
4. JARNÁ Brigáda
Naše obcianske združenie sa zapojilo do programu vyhláseného Ministerstvom životného prostredia pri príležitosti Dna zeme
„Vycistime si Slovensko“ a rozhodli sme sa pre usporiadanie brigády na našom dvore 21. 4. 2012 od 14:00 hod.
Ministerstvo nám dá k dispozícii pracovné pomôcky ako sú rukavice a odpadkové vrecia.
5. 2% z daní
Aj tento rok by sme Vás chceli požiadat o zaslanie 2% z daní na vaše obcianske združenie. V nasledujúcom e-maily a aj na našej
webovej stránke nájdete potrebné tlacivá na zaslanie 2% z daní.
6. Clenské 2012
Chceli by sme Vás požiadat o úhradu clenských príspevkov na rok 2012, podla informácie, ktorú Vám zašleme v dalšom e-maily.
Na základe uhradených clenských príspevkov budú clenom vystavené nové parkovacie karticky.

 

Newsletter_VBS_3_12.pdf (127,7 kB)

Máte otázky? Napíšte nám na vnutroblokslavia@gmail.com alebo sa obrátte priamo na vášho zástupcu.
Dvorné novinky 03/2012