Informácie a pokyny k úpravám na dvore - revitalizácia

10.05.2013 11:00

Vážení susedia na základe financií získaných aj s Vašou pomocou z nadácie SPPoločne vo výške 6438,- EUR budeme v priebehu mesiaca máj revitalizovať najväčšiu časť zelene v našom dvore. Podmienkou získania finančných prostriedkov je, že si práce robíme svojpomocne. Preto je harmonogram prác nasledovný:

-          Sobota 11.5.2013 – dovoz drevených obrubníkov vlastným vozidlom – potrebná je pomoc chlapov – kto má čas a chuť pomôcť, stretneme sa v sobotu o 8:30 na dvore.
-          Víkend a týždeň 11.5.2013 – 17.5.2013 – príprava plochy na revitalizáciu –upozornenie majiteľov vozidiel a preparkovanie ich majiteľmi tak, aby bolo možné ohraničiť revitalizovanú zónu, opatrné odkopanie kríkov a kvetov tak, aby sa dali následne zasadiť
-          Sobota 18.5.2013 – odkopanie mechanizmami horných 10 cm pôdy, odvoz starej zeminy, ukotvenie dreveného dreveného obrubníka, dovoz novej zeme, jej rozhrnutie, uvalcovanie, výsadba trávy..... – vítaná je pomoc susedov všetkých vekových kategórií pri rozhrabávaní a urovnávaní zeminy
-          Nedeľa 19.5.2013 – dorobenie prác zo soboty 18.5.2013 a postupné sadenie povodnej a novej zelene - stromov, kríkov, trávy, kvetov a inej zelene – vítaná je pomoc susedov všetkých vekových kategórií
-          Sobota 25.5.2013 – nedeľa 26.5.2013 – dokončenie sadových úprav a záhradných prác, osadenie lavičiek, betónovanie podkladu pre lavičky, ukotvovanie lavičiek – vítaná je pomoc susedov všetkých vekových kategórií
Do 30.5.2013 nám má byť dovezená aj preliezková zostava pre deti. Pri osadzovaní budeme asistovať a budeme dokončovať a upratovať okolo revitalizovanej časti pre oddych.