Nájomná zmluva pre OZ Vnútroblok Slávia

20.07.2010 21:00

Chceme oznámiť, že po dlhšej odmlke, keď sme rokovali s mestskou časťou Staré mesto je v súčasnej dobe nájomná zmluva pre OZ v stave odsúhlasenia a už je podpísaná štatutármi OZ teda Petrom Lukasom a Kristínou Halásovou a čaká len na podpis pána starostu MČ. Zmluva povoluje uzatvorenie vnútrobloku a umožnuje následnú revitalizáciu priestoru.

Uznesenie č. 48/2010 zo dňa 20.apríla 2010 nám schválili za cenu 1,00 EUR za celú dobu nájmu /jeden rok/ za úcelom rekultivácie životného prostredia a zlepšenia obcianskej vybavenosti v tejto lokalite.

Myslím, že sme dosiahli prvý veľký krok k tomu, aby sa prostredie okolo nás zmenilo. Verím, že všetci budete mať dosť chuti a spoločne nájdeme prostriedky či už finančné, alebo vlastné sily na to, aby si NÁŠ dvor zmenil zo smetiska a parkoviska na dvor, kde si budeme môcť zaparkovať auto na poriadnom parkovisku, posedieť na lavičke, alebo pustiť naše deti von bez toho, aby sme sa obávali, že si môžu niečo spraviť na rozbitom skle.

V najbližšej dobe rozošleme mail s tým čo nás čaká a chceme, aby sme sa do zmeny zapojili aspoň väčšina, keď nie všetci.

Takže susedia, kamaráti, ideme do toho a verím, že už v tomto roku sa nám spoločne podarí dosiahnuť zmeny k lepšiemu.

Prajeme spoločne za OZ pekné letné dni !!!

Peter Lukas & Kristína Halásová