Navrnutý projekt parkovania vo vnútrobloku

07.02.2010 00:00

Jeden z možných riešení problému s parkovaním v našom vnútrobloku nám ponúka spoločnosť IDOPS, ktorá by sa podielala na celkovej revitalizácii priestoru. Projekt je podmienený záujmom o parkovacie miesta v parkovacích domoch. Návrhy sú v rozpracované, ale nie konečné.

 

 

APS0909-002.pdf
FAMILY-001.pdf
FAMILY-002.pdf
OPTIMA.pdf
TECHNICKA SPRAVA - SLAVIADVOR - VARIANTA D.pdf