Oznámenie o začatí stavebného konania

03.08.2013 11:00

Vážení susedia. V spolupráci s mestskou časťou staré mesto, za jej podpory Vám chceme predstaviť návrh revitalizácie nášho Vnútrobloku. Ide o návrh a stavebné konanie je potrebné pre získanie povolení k samotnej revitalizácii. Staré mesto nás zapojilo do eurofondov a získanie stavebného povolenia je podmienka možnosti získania finančnej podpory. Na uvedenom stretnutí Vám kompetentní zodpovedia Vaše otázky.