POĎAKOVANIE

27.11.2009 19:00

Občianske združenie VNÚTROBLOK SLÁVIA ďakuje za podporu miestnej časti STARÉ MESTO. Pánovi starostovi Ing. arch. Andrejovi Petrekovi a jeho spolupracovníkom za poskytnutie priestoru na stretnutie občanov.

ĎAKUJEME