Pozvánka na valné zhromaždenie 28.11.2011

15.11.2011 18:00

Srdecne Vás pozývame na VALNÉ ZHROMAŽDENIE 28. 11. 2011 o 17.00 h.

28. 11. 2011 (pondelok) o 17:00 v jedálni na ZŠ Vazovova 4
stretnutie nášho obcianskeho združenia Vnútroblok Slávia.

Témy budú: Odsúhlasenie financovania brán, výška clenského
príspevku na 2012, volba štatutárov a kontrolného orgánu, iné.

 

V prípade, že sa nemôžete zúcastnit osobne, splnomocnite,
prosím, písomne iného clena nášho združenia.