Prehľad z valného zhromaždenia z mája 2011

15.11.2011 18:20

V prílohe je zápisnica z valného zhromaždenia z mája 2011.

VBS_Zápisnica z Valného zhromaždenia z 2011-5-9.pdf (95,7 kB)