TERMÍN UKONČENIA PRÁC

04.09.2017 09:53
Susedia,
 
ako bolo uvedené v ozname o prácach, môže dôsť k posunu termínu dokončenia opravy vzhľadom na historický stav dvora kde sa viac ako 50 rokov s dvorom nič nerobilo.
 

Temín dokončenia sa posúva na pondelok 11.09.2017.

 
PROSÍME NEPARKUJTE V ČASTI KDE PREBIEHAJÚ PRÁCE, komplikujete tým prácu stavbárom a predlžujete zbytočne termín dokončenia. Neparkujte v danom priestore ani v NOCI !
 
Ďakujeme za rešpektovanie.