Uzatvorenie dvora !!!

08.04.2013 12:00

Susedia a členovia vnútrobloku,

dnes bola dokončena zdĺhavejšia časť spustenie už dávno osadenej brány. Pohon a naprogramovanie je kompletné a funkčné. Plánujeme uzatvorenie brány na sobotu 13.4.2013 na skúšobnú prevádzku a pokiaľ by bolo všetko funkčné a správne fungovalo, tak od pondelka 15.4.2013 by brána mohla definitívne byť uzatvorená.

O uzatvorení brány budete informovaní na Vašich vchodoch a osadením oznamu na bráne pri vjazde do vnútrobloku.

Nie všetci susedia a členovia však majú ČIP kľúče, či už z neprítomnosti na adrese bydliska, alebo z organizačných dôvodov. Preto bude dvor definitívne uzatvorený trvalo, až po informácii, že všetci kľúče vlastnia, prípadne už existujúce kľúče k bránam ako napr. Povraznícka 10 boli doprogramované.

Doprogramovanie existujúcich DEK kľúčov sa robí cez riadiacu jednotku a kľúče nie je nutné fyzicky naprogramovať, teda vlastníci budú o tom informovaní oznamom na bráne.

Za Vnútroblok Slávia

Peter Lukas