Valné zhromaždenie 2015

23.11.2015 16:00

SUSEDIA

Srdečne Vás pozývame na , ktoré sa koná 3.12.2015 (štvrtok) o 18:00 v jedálni ZŠ Vazovova 4

Témy:
· Stav hospodárenia za rok 2015 – príjmy, výdaje
· Prejednanie pripravovanie zmeny parkovacej politiky mesta – výška členského na rok 2015
· Prejednanie financovania postupnej revitalizácie vnútrobloku z financií združenia – reakcia na zrušený projekt pripravovaný s mestskou časťou.
· Odsúhlasenie namontovania kamerového systému pri vjazde.
· Rôzne
· Diskusia

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť na hlasovaní, prosíme splnomocnite písomne iného člena združenia. Ďakujeme.

Prosíme o Váš záujem o valné zhromaždenie, vnútroblok vyžaduje väčší záujem nás všetkých, aby sme ho spoločne zmenili a vytvorili si krajší priestor pre život.