Využite možnosť rozhodnúť o použití 2% svojich daní za rok 2014 !

20.02.2015 12:00

DARUJTE SI 2 %

zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Vážení susedia,

 

Využite možnosť rozhodnúť o použití 2% svojich daní!

 

Občianske združenie Vnútroblok Slávia je združením obyvateľov vnútrobloku, ktorí sa aktívne zaujímajú o revitalizáciu prostredia a obnovu zelene v našom spoločnom vnútrobloku. Financie potrebné na revitalizáciu je možné zabezpečiť i formou 2 % z daní, ktoré sa dajú poukázať už aj na naše občianske združenie. 

 

Každoročne získané 2% používame na úpravu terénu vo vznútrobloku a v minulom roku sme pre deti pripravili aj MDD. Tieto aktivity plánujeme organizovať aj v tomto roku.

V prípade Vášho záujmu môžu byť tieto financie použité na revitalizáciu aj pod našimi oknami, nielen zo dvora, ale aj z ulice. Ak máte plán, máte predstavu a viete, čo by ste chceli mať pod oknami, napíšte nám a spoločnými silami upravíme zeleň pod vašimi oknami. Vašu aktivitu vítame.

 

AK STE ZAMESTNANEC a chcete svoje 2% poukázať na revitalizáciu vnútrobloku, v prílohe nájdete dve tlačivá. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vyplnenie „Potvrdenia o zaplatení dane“. Vyplňte „Vyhlásenie“ a najneskôr do 30.4.2015 obe tlačivá odovzdajte na príslušnom daňovom úrade, kde máte trvalé bydlisko. 

 

AK STE FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ (SZČO) ALEBO PRÁVNICKÁ OSOBA, možnosť poukázania 2 % zapisujete priamo do daňového priznania. 

 

ÚDAJE PRE VYPLNENIE SÚ:

Obchodné meno: Vnútroblok SLÁVIA 

Sídlo: Šancova 54, 81105 Bratislava 

Právna forma: občianske združenie 

IČO: 42139520

 

Veríme, že nás prispeje čo najviac, aby sme mohli zabezpečiť zeleň na zlepšenie kvality nášho bývania. 

 

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Tlačivá na stiahnutie: