Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.11.2011