Zhrnutie stretnutia občanov 26.11.2009

27.11.2009 15:32

Na prvom oficiálnom stretnutí občanov a majiteľov bytov vnútrobloku ohraničenom ulicami Šancova, Björnsonova, Povraznícka a Žilinská sme:

Prezentovali Občianske zdrženie Vnútroblok Slávia. Podali sme informácie ohľadom toho čo sme už dosiahli a čo by chcelo OZ dosiahnuť, teda úspešné zveladenie priestoru vo vnútrobloku v spolupráci s MČ Staré mesto. Zveladenie zelene, usporiadanie a organizácia parkovania.

Informovali sme občanov o príprave zmlúv k prenájmu vnútrobloku od MČ SM s možnosťou uzatvorenia vnútrobloku a tým zamedzenia prístupu cudím osobám a vjazdu iných vozidiel ako majiteľov bytov.

Predviedli sme ponuku spoločnosti IDOPS na vybudovanie zakladačových parkovacích domov v priestore vnútrobloku, jeden nadzemný s kapacitou 20 vozidiel a jeden podzemný s kapacinou cca 40 áut (podrobnejší popis, ako aj návrh bude prezentvaný onedlho aj na našej stránke) - návrh je len informatívny a bude sa meniť podľa požiadaviek.

Určili sme zástupcom vchodov aby zistili počet áut, ktoré vlastnia vlastníci bytov vnútrobloku. Následne bude vykonaná analíza aký počet parkovacích miest je nutné zanechať vo vnútrobloku.

 

Ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďaľšie stretnutie.