Občianske združenie Vnútroblok Slávia chce zmeny

Občianske združenie Vnútroblok Slávia chce zmeny

Celý článok: 1.12.2009 Občianske združenie Vnútroblok Slávia chce zmeny 

Zdevastované prostredie dvora obkoleseného blokmi domov na uliciach Šancová, Björnsonova a Povraznícka trápi mnohých obyvateľov z vyše 200 tunajších bytov. 
Asi 40 z nich sa stretli na verejnom zhromaždení. Ich susedia Kristína Halásová a Peter Lukas ich informovali, že vo februári 2009 založili ob- čianske združenie s názvom Vnútroblok Slávia, ktoré má ambíciu zmeniť nepriaznivú situáciu.
Bez vašej pomoci to však nepôjde,“ zopakovali v  priebehu dvojhodinového stretnutia niekoľkokrát. Ako zdru- ženie môžu obyvateľov zastupovať pri rokovaniach, majú však tiež šancu získať financie, napr. darované 2 % z daní z príjmov. Mestská časť BratislavaStaré Mesto dala pre tento vnútroblokový priestor už dávnejšie urobiť projekt obnovy zelene a  skultúrnenia parkovania. Práve toho sa zakladatelia združenia chytili. „Na- ším cieľom je, aby sme pod oknami nemali len parkovisko, na ktorom stoja okrem našich aj desiatky cudzích áut. Nechceme, aby k smetným kontajnerom v  noci ktosi navážal odpadky. Chceme, aby sa tu mohli hrať naše deti, odpočí- vať seniori, aby sme sa tu cítili príjemne a  najmä bezpečne,“ načrtla stručne víziu K. Halá- sová. Prítomným dala k  dispozícii návrh projektu riešenia vnútrobloku. Ráta sa s jeho prenajatím od mestskej časti a  následným uzatvorením, obnovou zelene, vybudovaním detského ihriska, osadením lavičiek, zachovaním stromov,  úpravou priestoru pre kontajnery na odpad a vybudovaním garáží na báze zakladačov (nadzemné s  cca 20-miestnou kapacitou, podzemné s cca 40-miestnou kapacitou, 10 povrchových pohotovostných parkovacích boxov).
Starosta Bratislavy-Starého Mesta Andrej Petrek sa zaviazal pomôcť združeniu Vnútroblok Slávia pri realizácii jeho plánov. Aj on pritom zdôraznil, že treba vychádzať z predstáv a želaní tunajších obyvateľov. Občianske združenie Vnútroblok Slávia (pomenovanie po kaviarni) má zastrešovať domy (vchody) na Šancovej ul.  48, 50, 52, 54, 56, Björnsonovej ul. 7, 9, 13 a Povrazníckej ul. 8, 10, 12, 14, 16, 18. Kontakt: vnutroblokslavia@ gmail.sk