Kristína Halásová - hospodár

Šancova 54

811 05 Bratislava

E-mail: vnutroblokslavia@gmail.com