Bežný stav dvora 2006, bezdomovci vyhadzovali odpadky denne z košov

Bežný stav dvora 2006, bezdomovci vyhadzovali odpadky denne z košov