Bežný stav dvora 2007, boli sme skladka pre široké okolie

Bežný stav dvora 2007, boli sme skladka pre široké okolie