Zápisnica z Valného zhromaždenia 14.12.2017

 

Zápisnica z Valného zhromaždenia 22.11.2018