Zápisnica z Valného zhromaždenia 14.12.2017

 

Zápisnica z Valného zhromaždenia 22.11.2018

 
 

Zápisnica z Valného zhromaždenia 23.09.2021

 

Zápisnica z Valného zhromaždenia 03.11.2022