Novinky

POĎAKOVANIE

27.11.2009 19:00

Občianske združenie VNÚTROBLOK SLÁVIA ďakuje za podporu miestnej časti STARÉ MESTO. Pánovi starostovi Ing. arch. Andrejovi Petrekovi a jeho spolupracovníkom za poskytnutie priestoru na stretnutie občanov.

ĎAKUJEME

Zhrnutie stretnutia občanov 26.11.2009

27.11.2009 15:32

Na prvom oficiálnom stretnutí občanov a majiteľov bytov vnútrobloku ohraničenom ulicami Šancova, Björnsonova, Povraznícka a Žilinská sme:

Prezentovali Občianske zdrženie Vnútroblok Slávia. Podali sme informácie ohľadom toho čo sme už dosiahli a čo by chcelo OZ dosiahnuť, teda úspešné zveladenie priestoru vo vnútrobloku v spolupráci s MČ Staré mesto. Zveladenie zelene, usporiadanie a organizácia parkovania.

Informovali sme občanov o príprave zmlúv k prenájmu vnútrobloku od MČ SM s možnosťou uzatvorenia vnútrobloku a tým zamedzenia prístupu cudím osobám a vjazdu iných vozidiel ako majiteľov bytov.

Predviedli sme ponuku spoločnosti IDOPS na vybudovanie zakladačových parkovacích domov v priestore vnútrobloku, jeden nadzemný s kapacitou 20 vozidiel a jeden podzemný s kapacinou cca 40 áut (podrobnejší popis, ako aj návrh bude prezentvaný onedlho aj na našej stránke) - návrh je len informatívny a bude sa meniť podľa požiadaviek.

Určili sme zástupcom vchodov aby zistili počet áut, ktoré vlastnia vlastníci bytov vnútrobloku. Následne bude vykonaná analíza aký počet parkovacích miest je nutné zanechať vo vnútrobloku.

 

Ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďaľšie stretnutie.

 

Poďakovanie

26.11.2009 20:00

Ďakujeme za záujem o Váše okolie a že Vám nie je lahostajné kde žijete a podporili ste nás (VÁS) včera na stretnutí v ďaľšom pokračovaní a napredovaní k plánovanej revitalizácii. Ďakujeme za účasť, aj keď pri tom množstve koľko nás žije vo vnútrobloku mohla byť účasť vyššia. Veríme, že pri ďaľšom stretnutí nás bude viac.

Sme radi, že ste sa zapojili aktívne a ďakujeme za názory a pripomienky.

S pozdravom OZ Vnutroblok Slávia

POZVÁNKA

18.11.2009 14:06

My, Vaši susedia v občianskom združení Vnútroblok Slávia, si Vás, po vyše roku príprav, dovoľujeme pozvať spolu so starostom Ing. arch. Andrejom Petrekom na prezentáciu pripravovanej revitalizácie nášho vnútrobloku.

Dňa 26.11.2009 (štvrtok) o 17:00 v Staromestskej sieni na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na Vajanského nábr. 3.

Tešíme sa na Vás.

Za občianske združenie Vnútroblok Slávia

Peter Lukas z Björnsonovej 11

Ruth Michalíková z Povrazníckej 10

Petra Líšková, Kristína a Marián Halásovci zo Šancovej 54

Pripravujeme

26.10.2009 21:29

návrhy, ktoré budú už čoskoro prezentované Vám všetkým...

<< 12 | 13 | 14 | 15 | 16